Wat zijn de 8 belangrijke punten van het nieuw ondernemingsrecht?

1.     Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen op basis van de gevoerde activiteiten valt weg.2.     Alle vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid zijn voortaan ondernemingen. En alle ondernemingen vallen onder het ondernemingsrecht, zoals o.a. het insolventierecht. Dat heeft voornamelijk gevolgen voor vennootschappen van vrije beroepers en  landbouwvennootschappen.3.     Met het insolventierecht worden de aansprakelijkheden verbonden aan het faillissement uitgebreid.4.     De rechtbank van koophandel wordt in een nieuw jasje gestoken en mag zich voortaan de ondernemingsrechtbank noemen.5.     De handelingen van een onderneming hebben voortaan altijd een ondernemingskarakter. Hierdoor worden de regels die golden voor handelaars van toepassing op alle ondernemingen.6.     Het bewijs door en tegen ondernemingen wordt gewijzigd.7.     Betalings- en kredietdiensten in het WER ondergaan ook enkele wijzigingen op vlak van wisselbrieven, orderbrieven, protesten en cheques.8.     Het Wetboek van Koophandel verdwijnt. De naam wordt gewijzigd en de inhoud is beperkt tot twee domeinen.Hier en daar zijn er inconsistenties en een aantal onlogische zaken in de wet vast te stellen. Wellicht volgen hier nog aanpassingen op, waar wij later op terug komen.

Overzicht nieuwsberichten