Kosten van kantoor thuis aftrekbaar voor een bedrijfsleider?

Een advocate heeft samen met 2 confraters een vennootschap opgericht waarvan ze met zijn drie├źn bezoldigde zaakvoerders zijn. De vrouw kiest in haar aangifte personenbelasting voor de aftrek van werkelijke beroepskosten en ze brengt onder meer kosten van haar woning in. Ongeveer een derde van dit pand gebruikt ze als kantoor.De fiscus verwierp onlangs de aftrek van de woningkosten. Die kosten zouden niet gedaan of gedragen zijn om de zaakvoerdersvergoeding te verkrijgen. Ze zouden immers niet ten goede komen aan de zaakvoerster, maar aan de vennootschap zelf.De rechter gaf de fiscus twee maanden geleden ongelijk. Het beroep van een bedrijfsleider bestaat niet enkel uit het leiden van een vennootschap, maar ook uit operationele taken die tot de kernactiviteiten van die vennootschap behoren. Een advocatenvennootschap kan een bedrijfsleidersvergoeding betalen voor zowel prestaties als bedrijfsleider als voor prestaties als advocaat. Uit de feiten blijkt dat zij wel degelijk ook operationele prestaties leverde als advocate waarvoor ze met het bedrijfsleidersloon vergoed werd.De rechter stelt hier terecht dat de vraag of een bedrijfsleider kosten gemaakt heeft om zijn eigen inkomsten dan wel de inkomsten van zijn vennootschap te verkrijgen of te behouden, een feitenkwestie is. De fiscus kan niet zomaar beroepskosten van een bedrijfsleider verwerpen, hij moet concreet nagaan of die kosten de bedrijfsleider dan wel zijn vennootschap ten goede komen.

Overzicht nieuwsberichten