Is het nieuwe pensioensparen een feit?

Via de wet van 26 maart 2018 is het zogenaamde duaal pensioensparen sinds dit jaar een feit. Het komt erop neer dat vanaf 2018 twee fiscale systemen van pensioensparen naast elkaar bestaan. Enerzijds is er de gekende oude regeling waarbij men in 2018 maximaal € 960,00 kan pensioensparen. Anderzijds is er de nieuwe regeling waar men maximum tot € 1.230,00 aan pensioensparen kan doen.In het bestaande systeem bedraagt de belastingvermindering 30%. Het nieuwe pensioensparen levert “maar” een fiscale korting op van 25%. Deze wet voorziet dat de pensioenspaarinstellingen geen betalingen in ontvangst mogen nemen die hoger zijn dan € 960,00, tenzij jaarlijks expliciet akkoord gegeven wordt om voor het nieuwe systeem te kiezen en dus meer dan € 960,00 te storten. De keuze is dan onherroepelijk, maar wel uitsluitend voor het lopende belastbare tijdperk.Concreet bedraagt het maximumvoordeel in het eerste systeem € 288,00, in het nieuwe systeem € 307,50. Er kan dus € 270,00 meer gespaard worden in het nieuwe systeem, wat een extra belastingvoordeel geeft van € 19,50. De belastingvermindering bedraagt dus “maar” 7,23% op deze extra € 270,00. Anderzijds is de eindtaxatie in beide systemen hetzelfde, 8% op de leeftijd van 60.Eens de 60 gepasseerd zijn de stortingen tot in het jaar waarin men 64 wordt belastingvrij. Vanuit fiscaal standpunt is vanaf dan het nieuwe systeem te verkiezen boven het oude, want beide systemen staan naast elkaar en jaarlijks kan in principe de switch gemaakt worden van het ene naar het andere systeem.

Overzicht nieuwsberichten